Arcusys Oy

Arcusys Oy on tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut It-asiantuntijapalveluihin sekä tietojärjestelmäratkaisuihin. Toimintamme kulmakivet ovat asiakaslähtöisyys, kumppanuus ja avoimuus. Luotettavana portaaliosaajana tarjoamme asiakkaillemme kohdennettuja sovelluksia, jotka mahdollistavat asiakkaallemme parhaan lopputuloksen. Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Joensuussa, Helsingissä, Oulussa ja Petroskoissa.

Visio

Olemme rohkeasti kasvava yritys, jonka osaavat ja sitoutuneet ihmiset haluavat muuttaa maailmaa avoimuuden kautta yksityiskohtiin keskittyen.

Arvot

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Meillä on halu ymmärtää asiakkaamme tarpeet ja antaa niiden ohjata toimintaamme. Avoimella keskusteluyhteydellä tahdomme turvata asiakkaallemme mahdollisuuden olla aktiivinen toimija. Asiakkaamme etu ja toiveet ovat lähtökohtana toiminnassamme.

VASTUULLISUUS
Haluamme toimia työympäristössä, jossa voimme luottaa toisiimme ja kantaa vastuun työtehtävistämme loppuun saakka. Vaalimme avoimuutta sekä työyhteisön sisällä että asiakassuhteissa. Uskomme ja luotamme, että hyvä vuorovaikutus on kantava voima, joka vie meitä eteenpäin.

KEHITTYMINEN
Meistä jokainen haluaa jatkuvasti kehittää osaamistaan. Emme koe työtä pelkästään työnä, vaan mahdollisuutena kehittyä ja työskennellä asioiden parissa, jotka kiinnostavat aidosti.

YHTEISÖLLISYYS
Arvostamme toisiamme ja kunnioitamme jokaista persoonallisuutta. Uskomme avoimen keskustelun voimaan, kuuntelemiseen ja siitä syntyvään aitoon vuorovaikutukseen hierarkiattomasti.

Yrityskulttuuri organisaation itsensä kertomana

Välitämme aidosti toisistamme ja haluamme jakaa kokemuksia, uskommekin sen olevan menestyksemme avain. Me vietämme aikaa yhdessä töissä ja vapaalla. Matkustamme, urheilemme, järjestämme juhlia rennossa hengessä ideoista innostuen. Hyvinvointiin panostetaan aina tarjolla olevien hedelmien ja liikuntatapahtumien avulla huolehtien myös laadukkaista ulkoiluvaatteista. Niin töissä, kuin lomalla esimiehiltä kuuluu käsky: “voikaa hyvin ja nauttikaa”.

Yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Yrityksessä on käytössä niin kutsuttu Arcusys-vaihto, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilöstön yhteisöllisyyttä. Kuukausittain yhdeltä toimipaikalta tulee toiselle toimipaikalle autolastillinen työntekijöitä tekemään etätöitä. Joukko kootaan etukäteen kasaan Yammer-viestintätyökalun keskustelupalstalla. Työntekijät yöpyvät etätyöaikansa ajan hotellissa ja he saavat ajalta päivärahat.

Käytäntö on poimittu organisaation Suomen parhaat työpaikat 2014 -tutkimukseen toimittamasta Culture Audit -johtamiskulttuuriauditista. 

Suomen parhaat työpaikat 2014
Sijoitus 2014: 4. (Yleinen sarja)
Aikaisemmat listavuodet: 2013

Mistä löydät meidät:

© 2014 Great Place to Work® Institute, Inc. All Rights Reserved.