Yleinen sarja

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa yleiseen sarjaan kuuluvat organisaatiot, jotka työllistävät Suomessa 50-499 työntekijää.

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen yleiseen sarjaan osallistuu yrityksiä kaikilta toimialoilta ja koko Suomesta.

Peräti 80 % näiden 30 parhaan keskisuuren työpaikan työntekijöistä kokee, että organisaation johdolla on selkeä näkemys siitä, mihin organisaation on menossa ja miten sinne päästään.  Nämä organisaatiot ovat myös innovaatiomyönteisiä, sillä 89 % näiden organisaation työntekijöistä uskoo, johdon ymmärtävän sen, että työssä voi sattua inhimillisiä virheitä. Virheet ja innovaatiota kuuluvat yhteen, sillä jos ei tehdä virheitä tehdään aina niin kuin ennenkin, eikä uutta kokeillen. Uskalletaanko sinun organisaatiossasi tehdä virheitä?

91 % Suomen 30 parhaan keskisuuren organisaation työntekijästä on sitä mieltä, että hänen oma organisaationsa on todella hyvä työpaikka. Mitenkö se on mahdollista? Tutustu parhaiden työpaikkojen johtamiskäytäntöihin, josko ne valaisisivat asiaa.

Ota hetki aikaa tutustuakesi näihin organisaatioihin. Jos olet työnantaja, ota esittelemiimme organisaatioihin yhteyttä ja pyydä heiltä vinkkejä paremman työpaikan rakentamiseen. Parhaat työpaikat jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan ylpeinä ja innolla. Parempi työelämä ei ole heille kaikille vain liiketaloudellinen päätös, vaan monelle myös missio.

Jos taas olet työntekijä ohjaa oma työnanatajasi sivuillemme. Tehdään sinunkin työelämästäsi parempi!

*Työntekijöiden kokemukset on selvitetty Suomen parhaat työpaikat 2014-tutkimuksen osana tehdyllä Trust Index -henkilöstökyselyllä touko-marraskuu 2013 välisenä aikana. Kaikkiaan Trust Index -kysely lähetettiin n. 45 000 työntekijälle 138 organisaatiossa, tässä esitetyt tulokset on ko. kokoluokan parhaiden keskiarvoja.

© 2014 Great Place to Work® Institute, Inc. All Rights Reserved.