Hyvä johtaja ei asetu alaisensa yläpuolelle, vaan ennemminkin tukee, antaa turvaa ja toimii valmentajana. Hän valmentaa kohti parempia tuloksia – alaisen rinnalla, ei yläpuolella.

Oman media-alan urani aikana olen kokenut monenlaista johtamista. Huonoimpina johtamiskokemuksina mieleeni ovat jääneet esimiehet, jotka ovat olleet omissa saappaissaan epävarmoja. He ovat saaneet energiaa omasta asemastaan ja nähneet itsensä nimenomaan parempina,…