Hyvä johtaja ei asetu alaisensa yläpuolelle, vaan ennemminkin tukee, antaa turvaa ja toimii valmentajana. Hän valmentaa kohti parempia tuloksia – alaisen rinnalla, ei yläpuolella.

Oman media-alan urani aikana olen kokenut monenlaista johtamista. Huonoimpina johtamiskokemuksina mieleeni ovat jääneet esimiehet, jotka ovat olleet omissa saappaissaan epävarmoja. He ovat saaneet energiaa omasta asemastaan ja nähneet itsensä nimenomaan parempina, voimakkaampina ja asettuneet näin toisten – omien alaistensa – yläpuolelle.

Itse jopa vierastan sanoja esimies ja alainen. Mielestäni myös ne viestivät asetelmasta, jossa toinen olisi suhteessa toiseen alemmassa asemassa. Vaikka näin organisaatiokaaviossa onkin, koen sen käytännön työn ja johtamisen kannalta merkityksettömäksi – ehkä jopa vaaralliseksi ajatustavaksi. Valmentaja-asenne hukkuu johtajan käyttäessä valtaansa luoden illuusion omasta suuruudestaan.

Tekstin aluksi kirjoittamani lauseet kiteyttävät mielestäni hyvän johtamisen – johtamistavan, josta olen saanut nauttia nykyisessä työpaikassani SBS Discovery Radiolla. Vaikka esimiehen tehtävänä on toki pitää lankoja käsissään, sen voi tehdä monin tavoin. Huomaamatta, luoden turvaa ja järjestystä tai uhkaavasti omaa asemaansa alleviivaten. Omien johtamiskokemusteni perusteella olenkin päätynyt siihen lopputulokseen, että itsevarma ja itsensä kanssa sinut oleva johtaja on todennäköisemmin myös hyvä johtaja. Hän luottaa itseensä, arvostaa itseään ja sitä kautta osaa myös arvostaa muita.

”Valtaa pitäisi antaa vain sellaiselle, joka sitä ei erityisemmin halua.”

Kirjailija Tommy Hellstenin twiittaama ajatus kiteyttää pohjan hyvälle johtajuudelle:

  • Hyvä johtaja saa energiaa yhdessä tekemisestä ja onnistumisesta.
  • Hyvällä johtajalla kannustaminen ja arvostaminen tulevat luonnostaan.
  • Hyvä johtaja ei janoa valtaa, vaan hänellä on halu auttaa ja luotsata valmennettaviaan eteenpäin.
  • Hyvä johtaja uskaltaa palkata jopa itseään etevämpiä valmennettavia, ja ylistää heitä ylpeydellä suureen ääneen.
  • Hyvä johtaja uskaltaa delegoida ja antaa valtaa myös työntekijälle itselleen.

Luovalla alalla työskennellessä koen, että valmentajan on uskallettava antaa vapautta valmennettavalleen tehdä työtään luovasti. Parhaimmat ideat eivät aina synny oman työpisteen äärellä, eikä upeimpia artikkeleita välttämättä kirjoiteta kahdeksan ja neljän välillä.

Luottamus ei ainoastaan luo hyvää työilmapiiriä, vaan mielestäni vaikuttaa myös työtulokseen. Kun valmennettava ampaisee radallaan juoksuun, valmentaja istuu luottavaisena katsomossa. Hän uskoo siihen, että juoksu kulkee. Omalla kohdallani olen oivaltanut pääseväni varmimmin maaliin, kun myös oma olo työyhteisössä on luottavainen ja rento. Valmentajan luottamus ja varmuus johtamisessa heijastuvat suoraan valmennettavaan: syntyy halu yltää parhaimpaansa ja olla luottamuksen arvoinen.

Loppujen lopuksi molemmat voittavat.

Heli Thorén
tuottaja
SBS Discovery Radio Oy

SBS Discovery Radio Oy on yksi Suomen parhaista työpaikoista yleisen sarjan listalla. Tutustu yritykseen tarkemmin täällä.