Meillä Arcusyksellä on tällä hetkellä 80 työntekijää ja olemme jalkautuneet yllättävän monelle paikkakunnalle. Päätoimipaikkamme sijaitsee Joensuussa, lisäksi Suomessa meidät löytää Oulusta ja Helsingistä. Jotta asiat eivät menisi turhan yksinkertaisiksi, meillä on toimipaikka myös Petroskoissa Venäjällä.

Yhteisöllisyys on perusarvomme, joka edesauttaa myös muita kolmea arvoamme (kehittyminen, vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys), toteutumaan entistä paremmin. Miksi olemme valinneet perusarvoksemme sitten juuri yhteisöllisyyden, kun sitä on erityisen vaikea toteuttaa ihmisten ollessa ripoteltuina neljälle eri toimipaikalle melkoisen pienissäkin ryhmittymissä? Siksi, että yhteisöllisyys antaa voimavaroja yksilölle ja samalla se tuottaa rahaa organisaatiolle tehostaessaan jokaista toimintaa. Alla lueteltuna ihan muutamia etuja:

• Yhteisöllisessä organisaatiossa toisten työn kunnioittaminen on huipussaan ja sitä myötä arvostus ja toisilta oppiminen.
• Kun ihmiset tuntevat toisensa, he eivät tunne kateutta toisen menestymisestä tai palkinnasta, joka myös kuuluu hyvään johtamiseen.
• Yhteisöllisessä organisaatiossa innostutaan tavoitteiden saavuttamisesta ja deadlinet halutaan pitää yhdessä.
• Yhteisöllisyys auttaa kantamaan vastuuta itsensä lisäksi myös muista organisaatiossa ja organisaatiosta itsestään.
• Toisten ilot ja surut tuntuvat omilta ja välittämisen tunne välittyy.

arcsys henkilokuntaa
Kuva: Jussi Ratilainen

Usein monitoimipaikkaisissa organisaatioissa tyydytään siihen, että yhteisöllisyys jätetään tapahtuvaksi vain yksittäisten toimipisteiden sisällä ja ainoa tilikauden yhteinen hetki on kesäjuhlat, joissa pitopalvelun kokin sekoittaa kätevästi toisen toimipaikan työntekijään. Meille alusta asti tavoitteena on ollut organisaatiotasoinen yhteisöllisyys ja tiimihenki toimipaikkarajoista riippumatta. On luonnollista, että yhteisöllisyyttä vahvistetaan myös toimipaikkakohtaisesti, mutta vahvistamisen tavat pidetään samoina toimipaikasta toiseen. Kun Oulussa juhlitaan, juhlitaan myös Petroskoissa, Joensuussa ja Helsingissä. Teknologiaa hyödynnetään kommunikaatiossa yksilöiden, tiimien ja toimipaikkojen välillä. Kun aluksi tuntui, ettei löydetty tarpeeksi yhteistä sanottavaa toimipaikkojen välille itse bisneksestä, katsottiin ihmisten harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Meillä ensimmäinen todellinen yhteys tuntui löytyvän Arcusys Snobby Drinks Clubin myötä. Myös avoin tiedon jako on osa yhteisöllisyyttä ja monipuoliset tiedon jakamisen tavat itsessään rakentavat yhteisöllisyyttä. Kassatilanteesta myynticasejen kehittymiseen kaikki tieto on avointa koko ajan ja kaikille.

Kukaan ei kuitenkaan voi yhteisöllisyyttä rakentaa yksin. Edes yhden toimipaikan sisällä yhteisöllisyys ei rakennu yhden ihmisen luomuksena, vaan yhteisöllisyys vaatii osallistujia toteutuakseen. Yhteisöllisyyden rakentamisaikaa mitataan yleensä vuosissa. Yhteisöllisyys on rintamamiestalon tyyppinen ratkaisu, joka vaatii hoitoa viikoittain, tai muuten se alkaa rapistua. Sitä ei voi ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta avaimet käteen ratkaisuna, vaan jokaisen esimiehen täytyy toimia esimerkillisenä yhteisöllisyyden luojana. Kun päästään tarpeeksi pitkälle, yhteisöllisyyden rakentamisesta ottaa ohjat itse työntekijät, mutta ennen sitä esimiesten ja yrityksen johdon rooli korostuu. Jälleen kerran esimies toimii esimerkkinä.

”Minullahan on oma perhe ja vapaa-aika!” ”Minä olen vain töissä täällä.” Nämä ovat perinteisiä kommentteja, joita ajoittain organisaation sisällä saattaa kuulla. Totta kai kaikilla pitääkin olla oma vapaa-aika. Jos et halua tai pysty osallistumaan yhteisöllisyyden rakentamiseen normaalin työajan ulkopuolella, muistathan, että yhteisöllisyyttä voi luoda työajallakin. Jäikö kahvit tänään väliin? Olenko ottanut omaan projektitiimiini tietoisesti työntekijöitä oman toimipaikkani ulkopuolelta? Olenko muistanut järjestää yhteisöllisiä tapahtumia? Olenko muistanut olla mukana keskusteluissa ja näkyykö minun olemassaoloni firmassa myös muille? Olenko ottanut osaa yhteenkään yhteiseen tapahtumaan tämän kvartaalin aikana?

arcusys henkilökuntaa
Kuva: Jussi Ratilainen

Yhteisöllisyydestä saa sellaista voimaa, joka auttaa meitä jaksamaan paremmin niin henkisesti kuin fyysisesti vapaalla ja töissä. Kuten joukkueurheilua harrastava mieheni toistuvasti vuosi vuodelta sanoo, ”En voi lopettaa, sillä ilman joukkuetta ja yhteisiä tavoitteita minulle ei jää mitään”. Vuosia vasta-argumenttini miehelleni on ollut ”Onhan sinulla perhe, eikö se riitä?”. Arcusyslaisten kanssa koettu yhteisöllisyys on auttanut minua ehkä vihdoin ymmärtämään myös mieheni tilanteen, eli miksi ei voisi olla molempia? On mahdollista yhdistää perhe ja toisaalla koettu yhteisöllisyys, joista molemmista voi ammentaa voimaa toiseen.

Antakaa yhteisöllisyydelle mahdollisuus, se antaa enemmän kuin ottaa!

Maria Vihtkari
HR Director
Arcusys Oy

Arcusys Oy on yksi Suomen parhaista työpaikoista yleisen sarjan listalla.
Tutustu tarkemmin arvoihin ja yrityskulttuuriin Arcusys Oy:ssä täältä.