Vierailin Great Place to Work -instituutin järjestämässä tapahtumassa Futuricella, joka on moneen otteeseen valittu niin Suomen kuin koko Euroopankin parhaaksi työpaikaksi. Myös Rapal nousi tänä vuonna Suomen kymmenen parhaan työpaikan joukkoon. Se on meille ilon ja ylpeyden aihe, muttei itsestäänselvyys. Työpaikan kehittäminen on pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, jota Great Place to Work -tutkimuksessa menestyneet yritykset ovat tehneet vuosia.

Suomi on täynnä hyviä työpaikkoja. Mutta mikä tekee hyvästä työpaikasta yhden parhaista? Nappasin Futuricen toimitusjohtajan Tuomas Syrjäsen puheesta muutamia Futuricelle ja Rapalille yhteisiä arvoja ja työnteon tapoja.

1. Luottamus

Futurice on tarkka siitä, että rekrytoi vain yrityksen kulttuuriin sopivia henkilöitä. Kun yrityksen ja työntekijän arvot kohtaavat, voidaan luottaa siihen, että työntekijä osaa tehdä itse parhaiten itseään koskevat päätökset. Myös Rapalissa johtamista jaetaan yksilöille ja tiimeille. Tämä työ on tuottanut tulosta, sillä vuoden 2014 Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa kaikki Rapalin työntekijät arvioivat johdon luottavan siihen, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua.

2. Avoimuus

Futurice jakaa työntekijöilleen saman informaation kuin hallitukselleen. Taloudelliset luvut jaetaan henkilöstön nähtäväksi viikoittain ja työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen kommunikointiin koko yhtiön tasolla – paljon parjatun spämmäämisenkin uhalla. Myös Rapalissa panostetaan johtamisen ja päätöksenteon avoimuuteen. Kaikki johtoryhmän päätökset jaetaan henkilöstölle kokousten jälkeen ja taloudellisia lukuja arvioidaan kuukausittaisissa henkilöstöpalavereissa.

3. Kiitos

Palautteen antaminen on tärkeää, mutta palautteen hakeminen vieläkin tärkeämpää. Futuricella pyritään siihen, että kehittävää palautetta omasta työstä pyydetään muulloinkin kuin kehityskeskusteluissa. Palautteen ja kiitoksen antaminen voi olla hyvinkin epämuodollista: Futurice käyttää tähän mm. kiitos-tikkareita, joita työntekijöiden on helppo jakaa toisilleen. Itse asiassa Futurice jakoi tikkarilaatikon kaikille vierailijoille, joten mekin saamme Rapalissa jakaa kiitosta tikkareiden muodossa! Vaikka meillä on Rapalissa käytössä monia kiittämisen ja palkitsemisen tapoja, perisuomalaiseen tyyliin voisimme antaa palautetta ja ennen kaikkea kiitosta toisillemme vieläkin aktiivisemmin.

Työpaikka ei ole koskaan valmis, vaan kehitettävää löytyy aina. Helposti käy kuitenkin niin, että työpaikan parhaat puolet jäävät kehityskohteiden varjoon. Työviikon päätteeksi pyydänkin pohtimaan, mikä tekee sinun työpaikastasi hyvän. Millaisten asioiden pariin palaat mielelläsi viikonlopun jälkeen?

Kia Kalliola
Communications Specialist
Rapal Oy

Rapal Oy on yksi Suomen parhaista työpaikoista yleisen sarjan listalla. Tutustu Rapaliin tarkemmin täällä.