Työympäristöt eivät ole hyllytavaraa. Parempaa työpaikkaa rakentaessa on etsittävä ne työnteon tavat ja luotava sellainen työympäristö, joka sopii juuri omalle organisaatiolle parhaiten. Meillä uusia työnteon tapoja hyödyntävä työympäristömuutos lähti tarpeesta muokata toimitiloja joustavampaan suuntaan. Myöhemmin olemme huomanneet, ettei työympäristöä kehittäessä voi ajatella yksinomaan seiniä työyhteisön ympärillä. Kun tapa tehdä työtä muuttuu, on johtamisenkin muututtava.

Toimistolla on meille erittäin tärkeä rooli yhteisöllisyydenkin vuoksi, mutta se on meillä vain yksi työnteon paikka. Tiimit työskentelevät itseohjautuvasti johdon määrittämissä raameissa ja esimerkiksi etätöitä tehdään sen verran, kuin se on tiimin toiminnan kannalta järkevää. Tiimi määrittelee itse, millaisia yhteisiä sääntöjä noudattamalla se pääsee parhaisiin tuloksiin.

Olemme onnistuneet vastuun jakamisessa hyvin. Suomen parhaat työpaikat 2014 -tutkimuskin paljasti, että kaikki työntekijämme arvioivat johdon luottavan siihen, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua. Koko henkilöstömme oli myös sitä mieltä, että meillä työntekijöille annetaan paljon vastuuta.

Uskomme jaetun johtamisen ja tiimien itseohjautuvuuden olevan tiimien onnistumisen ja uusien innovaatioiden taustalla. Johtaminen on kaikkien vastuulla: yksilö vastaa päivittäisten työsuoritteiden manageroinnista, tiimi omista työnteon tavoistaan ja tehtävien kehittymisestä. Johto huolehtii työn suunnan määrittelemisestä, strategian ja tavoitteiden viestimisestä sekä tarvittavien resurssien hankkimisesta. Näen itsekin johtajan roolin kannustajana ja motivoijana, joka saa tiimin tekemään parhaansa ja pitää kätensä saveen upotettuina.

Johtamisvastuuta jaettaessa on huolehdittava päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja päätöksistä tiedottamisesta. Tavoitteiden selkeys ja priorisointi sekä luottamuksen syntyminen tiimin sisällä on siksi erittäin tärkeää. Periaatteemme on, että jokaisen rapalilaisen vastuulla on jakaa tietoa usein sekä antaa ja saada palautetta työstä jo ennen sen loppuun saattamista.

Anna-Leena Raij
Työympäristökehittäminen-toiminnon johtaja
Rapal


Rapal on yksi Suomen parhaista työpaikoista vuoden 2014 Suomen parhaiden työpaikkojen yleisen sarjan listalla. Tutustu tarkemmin Rapaliin täällä.